Moja zóna
ZK + B spol. s r.o.
Komenského 25, Sabinov
31728022
2020722528
Nemá
nezistený
24.05.1996
18.10.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZK + B spol. s r.o.


Štatutári ZK + B spol. s r.o.


Spoločníci ZK + B spol. s r.o.


Predmety podnikania ZK + B spol. s r.o.


Kataster ZK + B spol. s r.o.


Skrátené výkazy ZK + B spol. s r.o.