Moja zóna
PUPS v.o.s.
Krivá 18, Košice
31728049
2020486589
Nemá
nezistený
22.05.1996
28.01.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PUPS v.o.s.


Štatutári PUPS v.o.s.


Spoločníci PUPS v.o.s.


Predmety podnikania PUPS v.o.s.


Kataster PUPS v.o.s.


Skrátené výkazy PUPS v.o.s.