Moja zóna
RIA Spol., s.r.o.
Národná 6, 974 01 Banská Bystrica
31728065
2020501351
Nemá
nezistený
21.05.1996
25.03.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RIA Spol., s.r.o.


Štatutári RIA Spol., s.r.o.


Spoločníci RIA Spol., s.r.o.


Predmety podnikania RIA Spol., s.r.o.


Kataster RIA Spol., s.r.o.


Skrátené výkazy RIA Spol., s.r.o.