Moja zóna
V A L P O I M P E X , s.r.o.
072 34 Zalužice
31728073
2020499239
Nemá
nezistený
21.05.1996
23.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod V A L P O I M P E X , s.r.o.


Štatutári V A L P O I M P E X , s.r.o.


Spoločníci V A L P O I M P E X , s.r.o.


Predmety podnikania V A L P O I M P E X , s.r.o.


Kataster V A L P O I M P E X , s.r.o.


Skrátené výkazy V A L P O I M P E X , s.r.o.