Moja zóna
+ SERVIS spol. s r.o. Košice
Zádielská 8, 040 01 Košice
31728090
2020771214
Nemá
nezistený
13.05.1996
26.11.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod + SERVIS spol. s r.o. Košice


Štatutári + SERVIS spol. s r.o. Košice


Spoločníci + SERVIS spol. s r.o. Košice


Predmety podnikania + SERVIS spol. s r.o. Košice


Kataster + SERVIS spol. s r.o. Košice


Skrátené výkazy + SERVIS spol. s r.o. Košice