Moja zóna
KMP Maschinest, spoločnosť s ručením obmedze-ným Veľký Šariš
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
31728111
2020545912
Nemá
nezistený
31.05.1996
21.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KMP Maschinest, spoločnosť s ručením obmedze-ným Veľký Šariš


Štatutári KMP Maschinest, spoločnosť s ručením obmedze-ným Veľký Šariš


Spoločníci KMP Maschinest, spoločnosť s ručením obmedze-ným Veľký Šariš


Predmety podnikania KMP Maschinest, spoločnosť s ručením obmedze-ným Veľký Šariš


Kataster KMP Maschinest, spoločnosť s ručením obmedze-ným Veľký Šariš


Skrátené výkazy KMP Maschinest, spoločnosť s ručením obmedze-ným Veľký Šariš