Moja zóna
L & M, s.r.o.
Vranovská 4, 080 01 Prešov
31728154
2020521052
Nemá
nezistený
31.05.1996
22.01.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod L & M, s.r.o.


Štatutári L & M, s.r.o.


Spoločníci L & M, s.r.o.


Predmety podnikania L & M, s.r.o.


Kataster L & M, s.r.o.


Skrátené výkazy L & M, s.r.o.