Moja zóna
Podielnické družstvo Čabiny
Čabiny
31728171
Nemá
31.05.1996
10.05.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Podielnické družstvo Čabiny


Štatutári Podielnické družstvo Čabiny


Spoločníci Podielnické družstvo Čabiny


Predmety podnikania Podielnické družstvo Čabiny


Kataster Podielnické družstvo Čabiny