Moja zóna
Roľnícke družstvo Radvaň nad Laborcom
067 01 Radvaň nad Laborcom
31728189
2021174738
Nemá
nezistený
31.05.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Roľnícke družstvo Radvaň nad Laborcom


Štatutári Roľnícke družstvo Radvaň nad Laborcom


Spoločníci Roľnícke družstvo Radvaň nad Laborcom


Predmety podnikania Roľnícke družstvo Radvaň nad Laborcom


Kataster Roľnícke družstvo Radvaň nad Laborcom


Skrátené výkazy Roľnícke družstvo Radvaň nad Laborcom