Moja zóna
Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov
087 01 Brezov
31728219
2020510481
SK2020510481
20-24 zamestnancov
31.05.1996
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,07
0
16,9 %
-110 tis. €
6,5 %
2021/2020
702 tis. €
16,6 %
2021/2020
-0,05
-1,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Tržby Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
750 tis. €
700 tis. €
650 tis. €
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €

1,41
0,83
0,41
3

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

EBITDA Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov


Štatutári Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov


Spoločníci Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov


Predmety podnikania Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov


Kataster Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov


Skrátené výkazy Poľnohospodárske podielnické družstvo Brezov