Moja zóna
VESA, spol. s r.o.
013 05 Lutiše
31728227
2020517433
Nemá
nezistený
31.05.1996
04.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VESA, spol. s r.o.


Štatutári VESA, spol. s r.o.


Spoločníci VESA, spol. s r.o.


Predmety podnikania VESA, spol. s r.o.


Kataster VESA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy VESA, spol. s r.o.