Moja zóna
TEPOST, s.r.o.
Pri Krásne 1, 040 20 Košice IV
31728260
2021188719
Nemá
nezistený
27.05.1996
24.11.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TEPOST, s.r.o.


Štatutári TEPOST, s.r.o.


Spoločníci TEPOST, s.r.o.


Predmety podnikania TEPOST, s.r.o.


Kataster TEPOST, s.r.o.


Skrátené výkazy TEPOST, s.r.o.