Moja zóna
SKANDER SK, s.r.o. Košice
Kostrova 50, 040 01 Košice
31728286
2021188730
Nemá
nezistený
28.05.1996
17.04.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SKANDER SK, s.r.o. Košice


Štatutári SKANDER SK, s.r.o. Košice


Spoločníci SKANDER SK, s.r.o. Košice


Predmety podnikania SKANDER SK, s.r.o. Košice


Kataster SKANDER SK, s.r.o. Košice


Skrátené výkazy SKANDER SK, s.r.o. Košice