Moja zóna
VARBEK, s.r.o.
Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce
31728294
2020739952
Nemá
nezistený
30.05.1996
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,13
-0,15
8,9
11,2 %
-283 €
-180,2 %
2021/2020
N/A
-0,13
-187,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk VARBEK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Tržby VARBEK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €

0,29
0,89
n/a
8,9

Zisk pred zdanením VARBEK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDA VARBEK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Koneční uživatelia výhod VARBEK, s.r.o.


Štatutári VARBEK, s.r.o.


Spoločníci VARBEK, s.r.o.


Predmety podnikania VARBEK, s.r.o.


Kataster VARBEK, s.r.o.


Skrátené výkazy VARBEK, s.r.o.