Moja zóna
WL - K, s.r.o. v likvidácii
Alvinczyho 29, 040 01 Košice
31728308
2021303933
Nemá
nezistený
30.05.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod WL - K, s.r.o. v likvidácii


Štatutári WL - K, s.r.o. v likvidácii


Spoločníci WL - K, s.r.o. v likvidácii


Predmety podnikania WL - K, s.r.o. v likvidácii


Kataster WL - K, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy WL - K, s.r.o. v likvidácii