Moja zóna
EQUUS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii
Štefana Moyzesa 26, 926 01 Sereď
31728341
2020488987
Nemá
nezistený
04.06.1996
09.06.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk EQUUS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
transparex.sk

Tržby EQUUS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
transparex.sk

n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením EQUUS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
transparex.sk

EBITDA EQUUS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EQUUS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii


Štatutári EQUUS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii


Spoločníci EQUUS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii


Predmety podnikania EQUUS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii


Kataster EQUUS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy EQUUS SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii