Moja zóna
ZVAR-TECH, spol. s r.o. Sečovce
Kollárova 2/455, 078 01 Sečovce
31728359
2020506400
SK2020506400
1 zamestnanec
29.05.1996
Veľkoob.so železiar.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
-0,7
0,11
103,3 %
1,67 tis. €
114 %
2021/2020
114 tis. €
39 %
2021/2020
0,02
115,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ZVAR-TECH, spol. s r.o. Sečovce


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby ZVAR-TECH, spol. s r.o. Sečovce


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

-0,36
-0,03
0,14
0,84

Zisk pred zdanením ZVAR-TECH, spol. s r.o. Sečovce


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA ZVAR-TECH, spol. s r.o. Sečovce


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ZVAR-TECH, spol. s r.o. Sečovce


Štatutári ZVAR-TECH, spol. s r.o. Sečovce


Spoločníci ZVAR-TECH, spol. s r.o. Sečovce


Predmety podnikania ZVAR-TECH, spol. s r.o. Sečovce


Kataster ZVAR-TECH, spol. s r.o. Sečovce


Skrátené výkazy ZVAR-TECH, spol. s r.o. Sečovce