Moja zóna
DOMICIL, s.r.o.
Strojnícka 1, 080 06 Prešov
31728375
2020521118
Nemá
nezistený
03.06.1996
12.06.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,18
0,01
0,02
3 653,2 %
-3,33 tis. €
-101,6 %
2020/2019
N/A
-0,18
-101,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk DOMICIL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €

Tržby DOMICIL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

n/a
-35,53
n/a
0,04

Zisk pred zdanením DOMICIL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €

EBITDA DOMICIL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €

Koneční uživatelia výhod DOMICIL, s.r.o.


Štatutári DOMICIL, s.r.o.


Spoločníci DOMICIL, s.r.o.


Predmety podnikania DOMICIL, s.r.o.


Kataster DOMICIL, s.r.o.


Skrátené výkazy DOMICIL, s.r.o.