Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Gaboltov
086 02 Gaboltov
31728383
Nemá
nezistený
03.06.1996
10.11.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Gaboltov


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Gaboltov


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Gaboltov


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Gaboltov


Kataster Poľnohospodárske družstvo Gaboltov


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Gaboltov