Moja zóna
Agrodružstvo Gaboltov
086 02 Gaboltov
31728391
2020633736
Nemá
nezistený
03.06.1996
13.03.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Agrodružstvo Gaboltov


Štatutári Agrodružstvo Gaboltov


Spoločníci Agrodružstvo Gaboltov


Predmety podnikania Agrodružstvo Gaboltov


Kataster Agrodružstvo Gaboltov


Skrátené výkazy Agrodružstvo Gaboltov