Moja zóna
N.W.T., spol. s r.o.
Rezedová 28, 821 01 Bratislava 2
31728413
2020629391
Nemá
nezistený
03.06.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod N.W.T., spol. s r.o.


Štatutári N.W.T., spol. s r.o.


Spoločníci N.W.T., spol. s r.o.


Predmety podnikania N.W.T., spol. s r.o.


Kataster N.W.T., spol. s r.o.


Skrátené výkazy N.W.T., spol. s r.o.