Moja zóna
STOLÁRSTVO R, s.r.o.
P. Suržina 5, 053 11 Smižany
31728421
2020504838
SK2020504838
2 zamestnanci
31.05.1996
Výroba kancelár.nábytku
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,05
0,64
23,8 %
1,12 tis. €
184,7 %
2021/2020
15,3 tis. €
24,6 %
2021/2020
0,04
196,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk STOLÁRSTVO R, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Tržby STOLÁRSTVO R, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

1,59
0,76
0,03
4,05

Zisk pred zdanením STOLÁRSTVO R, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDA STOLÁRSTVO R, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod STOLÁRSTVO R, s.r.o.


Štatutári STOLÁRSTVO R, s.r.o.


Spoločníci STOLÁRSTVO R, s.r.o.


Predmety podnikania STOLÁRSTVO R, s.r.o.


Kataster STOLÁRSTVO R, s.r.o.


Skrátené výkazy STOLÁRSTVO R, s.r.o.