Moja zóna
VODO-KAP, v.o.s. v likvidácii
Jarková 14, 080 01 Prešov
31728464
Nemá
01.07.1996
24.12.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VODO-KAP, v.o.s. v likvidácii


Štatutári VODO-KAP, v.o.s. v likvidácii


Spoločníci VODO-KAP, v.o.s. v likvidácii


Predmety podnikania VODO-KAP, v.o.s. v likvidácii


Kataster VODO-KAP, v.o.s. v likvidácii