Moja zóna
RAMAN, spol. s r.o., Sečovce
Hodvábna 766/2, 078 01 Sečovce
31728472
2020506411
SK2020506411
2 zamestnanci
03.06.1996
Výroba kov.konštrukcií
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,08
0,65
30,4 %
-5,04 tis. €
-990,6 %
2021/2020
261 tis. €
15,4 %
2021/2020
-0,06
-1 336,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk RAMAN, spol. s r.o., Sečovce


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Tržby RAMAN, spol. s r.o., Sečovce


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €

9,09
0,7
0,14
3,24

Zisk pred zdanením RAMAN, spol. s r.o., Sečovce


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDA RAMAN, spol. s r.o., Sečovce


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod RAMAN, spol. s r.o., Sečovce


Štatutári RAMAN, spol. s r.o., Sečovce


Spoločníci RAMAN, spol. s r.o., Sečovce


Predmety podnikania RAMAN, spol. s r.o., Sečovce


Kataster RAMAN, spol. s r.o., Sečovce


Skrátené výkazy RAMAN, spol. s r.o., Sečovce