Moja zóna
Lesostav Poprad, s.r.o.
Levočská 29, 058 01 Poprad
31728499
2020515145
SK2020515145
10-19 zamestnancov
03.06.1996
Výstavba ciest a diaľnic
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
17,26
8,6 %
2,02 tis. €
104,6 %
2021/2020
481 tis. €
-10,1 %
2021/2020
0
104,8 %
2021/2020
1,51 mil. €
-19,3 %
2021/2020
N/A

Zisk Lesostav Poprad, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Lesostav Poprad, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

43,9
0,91
0,07
15,06

Zisk pred zdanením Lesostav Poprad, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Lesostav Poprad, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Lesostav Poprad, s.r.o.


Štatutári Lesostav Poprad, s.r.o.


Spoločníci Lesostav Poprad, s.r.o.


Predmety podnikania Lesostav Poprad, s.r.o.


Kataster Lesostav Poprad, s.r.o.


Skrátené výkazy Lesostav Poprad, s.r.o.