Moja zóna
Tomba, s.r.o.
Kováčska 1, 080 01 Prešov
31728545
2020521107
SK2020521107
nezistený
03.06.1996
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Finančné ukazovatele
-0,18
-0,64
0,19
72,3 %
-14,7 tis. €
-169,5 %
2019/2018
127 tis. €
-14,1 %
2019/2018
-0,18
-154,2 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk Tomba, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Tržby Tomba, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €

3,49
0,28
0,05
0,32

Zisk pred zdanením Tomba, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDA Tomba, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod Tomba, s.r.o.


Štatutári Tomba, s.r.o.


Spoločníci Tomba, s.r.o.


Predmety podnikania Tomba, s.r.o.


Kataster Tomba, s.r.o.


Skrátené výkazy Tomba, s.r.o.