Moja zóna
GPS, spol. s r.o.
Nám. sv. Mikuláša, Zadné trakty 1721/26A, 064 01 Stará Ľubovňa
31728553
2020515211
Nemá
nezistený
03.06.1996
19.11.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GPS, spol. s r.o.


Štatutári GPS, spol. s r.o.


Spoločníci GPS, spol. s r.o.


Predmety podnikania GPS, spol. s r.o.


Kataster GPS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy GPS, spol. s r.o.