Moja zóna
CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice
Alžbetina 3, 040 01 Košice
31728588
2020482651
SK2020482651
3-4 zamestnanci
07.06.1996
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,06
3,41
0,6 %
-368 tis. €
-248,4 %
2021/2020
13,5 tis. €
-22,6 %
2021/2020
-0,06
-238,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €

Tržby CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €

0,6
0,99
21,18
10,9

Zisk pred zdanením CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €

EBITDA CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €

Koneční uživatelia výhod CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice


Štatutári CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice


Spoločníci CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice


Predmety podnikania CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice


Kataster CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice


Skrátené výkazy CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice