Moja zóna
ELDA SLOVAKIA s.r.o.
Lanškrounska 24, 060 01 Kežmarok
31728596
2020695831
Nemá
nezistený
06.06.1996
Maloobchod s nápojmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,13
28,09
3,8 %
1,12 tis. €
62,8 %
2021/2020
1,37 tis. €
38,1 %
2021/2020
0,13
38,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ELDA SLOVAKIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby ELDA SLOVAKIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

1,27
0,96
n/a
28,12

Zisk pred zdanením ELDA SLOVAKIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

EBITDA ELDA SLOVAKIA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ELDA SLOVAKIA s.r.o.


Štatutári ELDA SLOVAKIA s.r.o.


Spoločníci ELDA SLOVAKIA s.r.o.


Predmety podnikania ELDA SLOVAKIA s.r.o.


Kataster ELDA SLOVAKIA s.r.o.


Skrátené výkazy ELDA SLOVAKIA s.r.o.