Moja zóna
TRUCKCENTRUM POPRAD, s.r.o.
Hraničná 13, 058 01 Poprad
31728600
2020655098
Nemá
nezistený
04.06.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TRUCKCENTRUM POPRAD, s.r.o.


Štatutári TRUCKCENTRUM POPRAD, s.r.o.


Spoločníci TRUCKCENTRUM POPRAD, s.r.o.


Predmety podnikania TRUCKCENTRUM POPRAD, s.r.o.


Kataster TRUCKCENTRUM POPRAD, s.r.o.


Skrátené výkazy TRUCKCENTRUM POPRAD, s.r.o.