Moja zóna
Prvá mestská poliklinika Prešov, s.r.o.
Hlavná 23, 080 01 Prešov
31728618
2021303944
Nemá
nezistený
05.06.1996
16.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,08
-0,11
4,46
22,4 %
-280 €
41,7 %
2015/2014
N/A
-0,08
41,7 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk Prvá mestská poliklinika Prešov, s.r.o.


2014
2015
-250 €
-300 €
-350 €
-400 €
-450 €
-500 €

Tržby Prvá mestská poliklinika Prešov, s.r.o.


2014
2015

n/a
0,78
n/a
4,46

Zisk pred zdanením Prvá mestská poliklinika Prešov, s.r.o.


2014
2015

EBITDA Prvá mestská poliklinika Prešov, s.r.o.


2014
2015

Koneční uživatelia výhod Prvá mestská poliklinika Prešov, s.r.o.


Štatutári Prvá mestská poliklinika Prešov, s.r.o.


Spoločníci Prvá mestská poliklinika Prešov, s.r.o.


Predmety podnikania Prvá mestská poliklinika Prešov, s.r.o.


Kataster Prvá mestská poliklinika Prešov, s.r.o.


Skrátené výkazy Prvá mestská poliklinika Prešov, s.r.o.