Moja zóna
Mi-Fi-Bu SKELETING spol. s r.o.
Nižná Hutka
31728626
2020495961
SK2020495961
nezistený
03.06.1996
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
0
134,7 %
-81 €
-313,2 %
2019/2018
N/A
-0
-313,2 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk Mi-Fi-Bu SKELETING spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €

Tržby Mi-Fi-Bu SKELETING spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019

-64,68
-0,35
n/a
0,81

Zisk pred zdanením Mi-Fi-Bu SKELETING spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
100 €
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €

EBITDA Mi-Fi-Bu SKELETING spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019

Koneční uživatelia výhod Mi-Fi-Bu SKELETING spol. s r.o.


Štatutári Mi-Fi-Bu SKELETING spol. s r.o.


Spoločníci Mi-Fi-Bu SKELETING spol. s r.o.


Predmety podnikania Mi-Fi-Bu SKELETING spol. s r.o.


Kataster Mi-Fi-Bu SKELETING spol. s r.o.


Skrátené výkazy Mi-Fi-Bu SKELETING spol. s r.o.