Moja zóna
DUNA, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa
31728634
2020526101
Nemá
nezistený
07.06.1996
Maloobchod s kvetmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,26
17,2 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk DUNA, spol. s r.o. Stará Ľubovňa


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Tržby DUNA, spol. s r.o. Stará Ľubovňa


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

5,33
0,83
n/a
6,67

Zisk pred zdanením DUNA, spol. s r.o. Stará Ľubovňa


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDA DUNA, spol. s r.o. Stará Ľubovňa


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

Koneční uživatelia výhod DUNA, spol. s r.o. Stará Ľubovňa


Štatutári DUNA, spol. s r.o. Stará Ľubovňa


Spoločníci DUNA, spol. s r.o. Stará Ľubovňa


Predmety podnikania DUNA, spol. s r.o. Stará Ľubovňa


Kataster DUNA, spol. s r.o. Stará Ľubovňa


Skrátené výkazy DUNA, spol. s r.o. Stará Ľubovňa