Moja zóna
KORIN, spol. s r.o.
Športová 426/31, 919 26 Zavar
31728651
2021303955
Nemá
nezistený
07.06.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KORIN, spol. s r.o.


Štatutári KORIN, spol. s r.o.


Spoločníci KORIN, spol. s r.o.


Predmety podnikania KORIN, spol. s r.o.


Kataster KORIN, spol. s r.o.


Skrátené výkazy KORIN, spol. s r.o.