Moja zóna
VIGOR s.r.o. Košice
Šarišská 3, Košice
31728669
Nemá
06.06.1996
21.02.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VIGOR s.r.o. Košice


Štatutári VIGOR s.r.o. Košice


Spoločníci VIGOR s.r.o. Košice


Predmety podnikania VIGOR s.r.o. Košice


Kataster VIGOR s.r.o. Košice