Moja zóna
PERLON, spol. s r.o.
Barčianska 66/1056, 040 17 Košice
31728685
2020488976
SK2020488976
25-49 zamestnancov
10.06.1996
Iná tlač
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,2
0,67
0,66
69,9 %
569 tis. €
31,1 %
2021/2020
3,14 mil. €
44,3 %
2021/2020
0,2
23,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk PERLON, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PERLON, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

95,94
0,3
0,28
2,29

Zisk pred zdanením PERLON, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PERLON, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PERLON, spol. s r.o.


Štatutári PERLON, spol. s r.o.


Spoločníci PERLON, spol. s r.o.


Predmety podnikania PERLON, spol. s r.o.


Kataster PERLON, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PERLON, spol. s r.o.