Moja zóna
Správca parku, s.r.o.
Dominika Tatarku 18/4717, 058 01 Poprad
31728707
2021213073
SK2021213073
nezistený
10.06.1996
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,1
80,9 %
-1,22 tis. €
-1 767,1 %
2021/2020
N/A
-0,02
-1 529,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Správca parku, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Tržby Správca parku, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

1,18
0,19
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Správca parku, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDA Správca parku, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod Správca parku, s.r.o.


Štatutári Správca parku, s.r.o.


Spoločníci Správca parku, s.r.o.


Predmety podnikania Správca parku, s.r.o.


Kataster Správca parku, s.r.o.


Skrátené výkazy Správca parku, s.r.o.