Moja zóna
AREMA, spol. s r.o.
Mlynárska 13, 040 01 Košice
31728715
2020494058
SK2020494058
nezistený
06.06.1996
Veľkoobchod s kovmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,09
0,69
44,5 %
9,68 tis. €
327 %
2021/2020
8,12 tis. €
2,6 %
2021/2020
0,05
301,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AREMA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

Tržby AREMA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
9 tis. €
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €

0,22
0,56
0,55
0,79

Zisk pred zdanením AREMA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

EBITDA AREMA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

Koneční uživatelia výhod AREMA, spol. s r.o.


Štatutári AREMA, spol. s r.o.


Spoločníci AREMA, spol. s r.o.


Predmety podnikania AREMA, spol. s r.o.


Kataster AREMA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AREMA, spol. s r.o.