Moja zóna
Kameň servis, spol. s r.o. v likvidácii
Jesenná 2, 081 29 Prešov
31728723
2020545934
Nemá
nezistený
07.06.1996
31.01.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kameň servis, spol. s r.o. v likvidácii


Štatutári Kameň servis, spol. s r.o. v likvidácii


Spoločníci Kameň servis, spol. s r.o. v likvidácii


Predmety podnikania Kameň servis, spol. s r.o. v likvidácii


Kataster Kameň servis, spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy Kameň servis, spol. s r.o. v likvidácii