Moja zóna
SAW-EX, s.r.o.
Hraničná 2, Košice
31728791
Nemá
05.06.1996
09.01.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SAW-EX, s.r.o.


Štatutári SAW-EX, s.r.o.


Spoločníci SAW-EX, s.r.o.


Predmety podnikania SAW-EX, s.r.o.


Kataster SAW-EX, s.r.o.