Moja zóna
Airwell Slovakia s.r.o.v likvidácii
Alejová 2, 040 01 Košice
31728804
Nemá
07.06.1996
17.10.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Airwell Slovakia s.r.o.v likvidácii


Štatutári Airwell Slovakia s.r.o.v likvidácii


Spoločníci Airwell Slovakia s.r.o.v likvidácii


Predmety podnikania Airwell Slovakia s.r.o.v likvidácii


Kataster Airwell Slovakia s.r.o.v likvidácii