Moja zóna
STAVEX - SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad
Dostojevského 12, 058 01 Poprad
31728821
2020655109
Nemá
nezistený
11.06.1996
28.10.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STAVEX - SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad


Štatutári STAVEX - SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad


Spoločníci STAVEX - SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad


Predmety podnikania STAVEX - SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad


Kataster STAVEX - SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad


Skrátené výkazy STAVEX - SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad