Moja zóna
B.M.S., spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné
Sokolovská 2, 066 01 Humenné
31728839
2021174793
Nemá
nezistený
11.06.1996
29.09.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod B.M.S., spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Štatutári B.M.S., spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Spoločníci B.M.S., spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Predmety podnikania B.M.S., spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Kataster B.M.S., spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Skrátené výkazy B.M.S., spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné