Moja zóna
VIALI, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné
Mierová 1973/73, 066 01 Humenné
31728847
2021174804
Nemá
nezistený
11.06.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VIALI, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Štatutári VIALI, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Spoločníci VIALI, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Predmety podnikania VIALI, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Kataster VIALI, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné


Skrátené výkazy VIALI, spoločnosť s ručením obmedzeným Humenné