Moja zóna
STAVEL spol. s r.o. Prešov
Budovateľská 36, 080 01 Prešov
31728871
2020521096
SK2020521096
10-19 zamestnancov
11.06.1996
Výroba plast.staveb.výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,46
61,6 %
1,68 tis. €
-95 %
2021/2020
1,4 mil. €
23,8 %
2021/2020
0
-95,2 %
2021/2020
41,8 tis. €
141,6 %
2021/2020
N/A

Zisk STAVEL spol. s r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby STAVEL spol. s r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

19,75
0,38
0,05
1,23

Zisk pred zdanením STAVEL spol. s r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA STAVEL spol. s r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STAVEL spol. s r.o. Prešov


Štatutári STAVEL spol. s r.o. Prešov


Spoločníci STAVEL spol. s r.o. Prešov


Predmety podnikania STAVEL spol. s r.o. Prešov


Kataster STAVEL spol. s r.o. Prešov


Skrátené výkazy STAVEL spol. s r.o. Prešov