Moja zóna
BENO, s.r.o.
Štúrova 44, 040 01 Košice
31728928
2020489713
SK2020489713
nezistený
10.06.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
1,61
46,9 %
-139 €
-247,5 %
2020/2019
N/A
-0,01
-247,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk BENO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €

Tržby BENO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

n/a
0,53
n/a
14,13

Zisk pred zdanením BENO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-20 €
-40 €
-60 €
-80 €
-100 €
-120 €
-140 €

EBITDA BENO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-20 €
-25 €
-30 €
-35 €
-40 €

Koneční uživatelia výhod BENO, s.r.o.


Štatutári BENO, s.r.o.


Spoločníci BENO, s.r.o.


Predmety podnikania BENO, s.r.o.


Kataster BENO, s.r.o.


Skrátené výkazy BENO, s.r.o.