Moja zóna
L-CANTA 96, spol. s r.o., Košice
Park Angelinum 1127/1, Košice
31728936
2020929086
Nemá
nezistený
11.06.1996
06.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod L-CANTA 96, spol. s r.o., Košice


Štatutári L-CANTA 96, spol. s r.o., Košice


Spoločníci L-CANTA 96, spol. s r.o., Košice


Predmety podnikania L-CANTA 96, spol. s r.o., Košice


Kataster L-CANTA 96, spol. s r.o., Košice


Skrátené výkazy L-CANTA 96, spol. s r.o., Košice