Moja zóna
AV - VESTAV s.r.o.
Hurbanova 15, 085 01 Bardejov
31728944
2020510052
SK2020510052
nezistený
12.06.1996
Výst.obytných budov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
0,03
0,05
144,1 %
-3,1 tis. €
69,1 %
2021/2020
21,8 tis. €
4,6 %
2021/2020
-0,02
67,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AV - VESTAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby AV - VESTAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

-13,53
-0,44
0,38
0,19

Zisk pred zdanením AV - VESTAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA AV - VESTAV s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AV - VESTAV s.r.o.


Štatutári AV - VESTAV s.r.o.


Spoločníci AV - VESTAV s.r.o.


Predmety podnikania AV - VESTAV s.r.o.


Kataster AV - VESTAV s.r.o.


Skrátené výkazy AV - VESTAV s.r.o.