Moja zóna
TERMOTREND, s.r.o. v likvidácií
Hlavná 1411/29, 058 01 Poprad
31728961
2020515365
Nemá
nezistený
11.06.1996
21.06.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,15
0,19
4,33
22,4 %
848 €
145,7 %
2015/2014
N/A
0,15
157,5 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk TERMOTREND, s.r.o. v likvidácií


2014
2015
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €

Tržby TERMOTREND, s.r.o. v likvidácií


2014
2015
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €

n/a
0,78
n/a
4,46

Zisk pred zdanením TERMOTREND, s.r.o. v likvidácií


2014
2015
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €

EBITDA TERMOTREND, s.r.o. v likvidácií


2014
2015
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €

Koneční uživatelia výhod TERMOTREND, s.r.o. v likvidácií


Štatutári TERMOTREND, s.r.o. v likvidácií


Spoločníci TERMOTREND, s.r.o. v likvidácií


Predmety podnikania TERMOTREND, s.r.o. v likvidácií


Kataster TERMOTREND, s.r.o. v likvidácií


Skrátené výkazy TERMOTREND, s.r.o. v likvidácií