Moja zóna
VH TRADE, s.r.o. Košice
Mudroňova 31, 040 01 Košice
31729002
2020493981
SK2020493981
5-9 zamestnancov
14.06.1996
Veľkoobchod s palivami
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0
-0
0
52,4 %
-6,37 tis. €
99 %
2021/2020
5,92 mil. €
-29 %
2021/2020
-0
98,9 %
2021/2020
2,06 mil. €
-71,3 %
2021/2020
N/A

Zisk VH TRADE, s.r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby VH TRADE, s.r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
transparex.sk

87,61
0,48
0,26
0,65

Zisk pred zdanením VH TRADE, s.r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA VH TRADE, s.r.o. Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VH TRADE, s.r.o. Košice


Štatutári VH TRADE, s.r.o. Košice


Spoločníci VH TRADE, s.r.o. Košice


Predmety podnikania VH TRADE, s.r.o. Košice


Kataster VH TRADE, s.r.o. Košice


Skrátené výkazy VH TRADE, s.r.o. Košice